Σε ποιους απευθύνεται

Το Certificate in Digital Marketing απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους στο χώρο του Marketing, της Επικοινωνίας, των Πωλήσεων, ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων
 • Νέους επιχειρηματίες που θέλουν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία προώθησης και επικοινωνίας που θα βοηθήσουν άμεσα τις πωλήσεις και την προβολή της επιχείρησή τους στο Διαδίκτυο
 • Επιχειρηματίες που έχουν αναθέσει σε τρίτους την προώθηση της επιχείρησής τους στο internet και χρειάζεται να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες digital marketing που λαμβάνουν
 • Νέους εργαζόμενους σε Digital Agencies που χρειάζονται ολοκληρωμένη εικόνα του Digital Marketing.
 • Απόφοιτους σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Marketing-Διοίκησης-Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων-Πληροφορικής

Προϋποθέσεις παρακολούθησης:

Προηγούμενη εμπειρία σε digital marketing ή social media marketing δεν είναι απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακό τίτλο σε διοίκηση επιχειρήσεων, μαρκετινγκ ή τεχνολογία
 • Γνώσεις ή ελάχιστη εμπειρία σε marketing, διαφήμιση ή επικοινωνία.
 • Βασικές γνώσεις ορολογίας digital marketing ή αρχική εξοικείωση με ενέργειες σε on line περιβάλλοντα και social media.
 • Διάθεση για μάθηση και ομαδική εργασία

Οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις γίνονται στην Ελληνική. Το υλικό (σημειώσεις, άρθρα κλπ) είναι στην Αγγλική. Απαιτείται καλή γνώση αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου B2 (ECCE/Lower etc).

Δεν θα σας είναι χρήσιμο αν:

 • είστε φοιτητής ή μαθητής με καμία κατεύθυνση σε διοίκηση και marketing και καμία εργασιακή εμπειρία
 • δεν έχετε βασικές γνώσεις περιήγησης στο διαδίκτυο και επαφής με τα social media
 • αναζητείτε ακαδημαϊκές και γενικές γνώσεις γύρω από το αντικείμενο
 • δεν στοχεύετε να ασχοληθείτε σε επαγγελματικό επίπεδο με το αντικείμενο ή να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένο επιχειρηματικό στόχο.