Διάρκεια: 9 ώρες

Είναι το περιεχόμενο ο "βασιλιάς" του digital marketing; Είτε συμφωνείτε είτε όχι, δεν μπορείτε να κάνετε καμία κίνηση στο διαδίκτυο εάν δεν δημιουργήσετε το ανάλογο περιεχόμενο. Στον online κόσμο ο ανταγωνισμός είναι αμίληκτος.  Το κλειδί για να ξεχωρίσετε είναι το ποιοτικό περιεχόμενο.

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να μοιράζετε περιεχόμενο, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι πώς θα το χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα οποιουδήποτε digital property (traffic) και πώς θα μετατρέψτε τις επισκέψεις σε ολοκληρωμένες συναλλαγές (conversions) και πωλήσεις.

Στο πρώτο μέρος της ενότητας εξηγούμε τί είναι περιεχόμενο στο διαδικτυακό κόσμο. Παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή είδη και τύπους περιεχομένου και τί δυνατότητες έχουν αν τοποθετηθούν στα κατάλληλα κανάλια μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων.

Στο δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του προγράμματος αφού έχουν παρουσιασθεί όλα τα βασικά μέσα, τα κανάλια και τα εργαλεία προώθησης στο διαδίκτυο, παρουσιάζουμε τη στρατηγική με την οποία δημιουργούμε και αξιοποιούμε ποιοτικό περιεχόμενο για να πετύχουμε engagement και πωλήσεις.  Παρουσιάζουμε επίσης μεθόδους μέτρησης της απόδοσης και βελτιστοποίησης της χρήσης περιεχομένου.

Θεματολογία

 • What is content – what is content marketing
 • Content types and forms
 • Planning: Learn the fundamental steps in building your content marketing plan
 • Audience: Understand your core audiences - customer personas
 • The customer journey
 • Story: Tell your brand story
 • Channels: Determine your distribution channels
 • Process: Manage your team and content marketing tools
 • Front End Content strategy: customer personas and journeys, topics, timing and types of content, SEO guidelines, Style guidelines
 • Back End Content strategy: variations, models, reuse, CMS structure, metadata, Automated content assembly, structure-writing guidelines
 • Editorial Calendars
 • Conversation: Create your content and listen, engage
 • Measurement: Prove the effectiveness of your program, KPIs

Εισηγητές:

Κώστας Τσίτσας, Editor in Chief, AskMen, Esquire - Attica Media Group