Διάρκεια: 9 ώρες

Είναι το περιεχόμενο ο "βασιλιάς" του online marketing; Είτε συμφωνείτε είτε όχι, δεν μπορείτε να κάνετε καμία κίνηση στο διαδίκτυο εάν δεν δημιουργήσετε το ανάλογο περιεχόμενο. Με τον όρο content marketing εννοούμε τη δημιουργία και διάδοση ποιοτικού περιεχομένου. Στόχος της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε βασικές αρχές ανάπτυξης, τοποθέτησης και αξιοποίησης περιεχομένου: από το πώς να συλλάβετε την ιδέα για το περιεχόμενο μέχρι το πώς θα αυξήσετε την επισκεψιμότητα στο site σας (traffic) και πώς θα μετατρέψετε τις επισκέψεις σε ολοκληρωμένες συναλλαγές (conversion).

Στο πρώτο μέρος της ενότητας παρουσιάζουμε τη στρατηγική σημασία και τη τοποθέτηση του περιεχομένου στο marketing plan, τη σχέση του με το κοινό μας, τα είδη και τα κανάλια τοποθέτησης περιεχομένου.

Στο δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του προγράμματος αφού έχουν παρουσιασθεί όλα τα μέσα και τα εργαλεία προώθησης στο διαδίκτυο, παρουσιάζουμε τρόπους ανάπτυξης και χρήσης του περιεχομένου μέσα από case studies τα οποία χρησιμοποιούνται από τα σημαντικότερα κανάλια επικοινωνίας στο διαδίκτυο, αλλά και μεθόδους μέτρησης της απόδοσης και βελτιστοποίησης της χρήσης περιεχομένου.

Θεματολογία

  • Getting started: Content Marketing begins
  • What is content – what is content marketing
  • Planning: Learn the fundamental steps in building your content marketing plan
  • Audience: Understand your core audiences
  • Story: Tell your brand story
  • Channels: Determine your distribution channels
  • Process: Manage your team and content marketing tools
  • Conversation: Create your content and listen, engage
  • Measurement: Prove the effectiveness of your program

Εισηγητές:

Κώστας Τσίτσας, Editor in Chief, Attica Media Group