Διάρκεια: 9 ώρες

Το Conversion Optimization αποτελεί βασικό στοιχείο οποιασδήποτε ενέργειας προώθησης που γίνεται στο διαδίκτυο, αλλά και όλου του digital marketing plan. Ξεκινώντας από το site μιας επιχείρησης αλλά και σε όλες τις διαφημιστικιές καμπάνιες αυτής (όπως διαφήμιση στο Facebook, στο Google, landing pages και newsletters ενημέρωσης πελατών) το CRO μπορεί να βοηθήσει να μετατραπούν οι παθητικοί επισκέπτες όλων των παραπάνω σε επισκέπτες που θα ενεργούν στο περιεχόμενο της επιχείρησης, θα αγοράζουν προϊόντα και θα μοιράζονται τα στοιχεία τους.

Στην ενότητα αυτή επανεξετάζουμε όλες τις πιθανές online προωθητικές ενέργειες και τα κανάλια επικοινωνίας με στόχο να ανακαλύψουμε σημεία που χρήζουν αλλαγής και βελτιστοποίησης για την καλύτερη απόδοση στο αποτέλεσμα που αναμένουμε.

Θεματολογία

 • Introduction to conversion optimization
 • CRO goals, KPIs
 • What influences CRO
 • Data analysis and surveys
 • Usability testing and audits
 • Web analytics
 • Split testing
 • Explore what slows down your conversion rates (bounce, exit rates, unique visitors etc)
 • Landing Pages
 • Newsletters
 • Facebook Ads & Google Ads
 • Copywriting and content
 • Designing for conversion
 • User engagement
 • Google Analytics
 • Product page optimization
 • Online tools used for testing

Εισηγητής: Κάρολος Τσιλιγκιριάν, CEO, GIM - Greek Internet Marketing