Διάρκεια: 12 ώρες

Έχοντας πλέον μια σαφή εικόνα των εργαλείων, των πρακτικών και καναλιών προώθησης online διαφημιστικών ενεργειών, από τις προηγούμενες ενότητες, είστε πλέον σε θέση να αναπτύξετε ένα digital media plan. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσετε το αμιγώς εμπορικό μέρος ενός digital marketing plan, επιλέγοντας σε ποια μέσα, πώς και πόσα χρήματα θα επενδύσετε για να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή του. Μάθετε να αξιολογείτε εμπορικές προτάσεις ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρωτότυπο ψηφιακό περιεχόμενο για να μεγιστοποιήσετε την επένδυσή της καμπάνιας σας.

Θεματολογία

 • Paid media channels for promoting products and services
 • Basic terminology for digital advertising
 • Targeting, behavioral targeting
 • Campaign methods (web, main, Search Engine Marketing)
 • Online advertising solutions (display, content, )
 • Digital buying methods, techniques and pricing (CPM, CPC, CPA, behavioral targeting, viewable impressions, real time bidding)
 • Programmatic
 • Social Media Advertising campaigns
 • How to use paid media channels to promote content
 • Content marketing in advertising campaigns/models (tailor-made sections, advertorials, slideshows, sponsorships, videos etc)
 • Digital advertising and creativity
 • Using data tools to evaluate and optimize performance (forecasting)
 • Create a digital media plan

Εισηγητής: Δημήτρης Νικολακόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων, Attica Media / Capital.gr