Διάρκεια: 13 ώρες

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε στρατηγικές και τρόπους διαφήμισης στα κανάλια των publishers (εκδότες). Eξετάζουμε επίσης σύγχρονους τρόπους διαφήμισης όπως το programmatic advertising.

Έχοντας πλέον μια σαφή εικόνα των εργαλείων, των πρακτικών και καναλιών προώθησης online διαφημιστικών ενεργειών (google, social media ads, publishers), από τις προηγούμενες ενότητες, είστε πλέον σε θέση να αναπτύξετε ένα digital media plan.

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσετε το αμιγώς εμπορικό μέρος ενός digital marketing plan, επιλέγοντας σε ποια μέσα, πώς και πόσα χρήματα θα επενδύσετε για να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή του.

Μάθετε να αξιολογείτε εμπορικές προτάσεις ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρωτότυπο ψηφιακό περιεχόμενο για να μεγιστοποιήσετε την επένδυσή της καμπάνιας σας. 

Θεματολογία

 • Publishers - buying and advertising methods
 • Targeting, behavioral targeting
 • Online advertising solutions (display, content)
 • Introduction to programmatic advertising and digital advertising buying deal typesCreate a digital media plan
 • Digital buying methods, techniques and pricing (working with CPM, CPC, CPA, behavioral targeting, viewable impressions, real time bidding)
 • Social Media Advertising campaigns
 • How to use paid media channels to promote content
 • Content marketing in advertising campaigns/models (tailor-made sections, advertorials, slideshows, sponsorships, videos etc)
 • Digital advertising and creativity
 • Using data tools to evaluate and optimize performance (forecasting)
 • Creating the Digital Media Plan

Εισηγητές:

Δημήτρης Νικολακόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων, Attica Media / Capital.gr

Βίκυ Παρθένη, Advertising Director, PrimeApplications (newsbeast.gr)