Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική πάνω στον σχεδιασμό ενός digital marketing plan. Η εργασία γίνεται ομαδικά.

Δείτε μερικά δείγματα από τους νικητές των προηγούμενων κύκλων (2015-2019).  Η αρτιότερη εργασία βραβεύεται με επιπλέον εκπαιδευτικές παροχές.

  

             

Πώς λειτουργεί:

 • Χωρίζεσθε σε ομάδες των 3 ατόμων
 • Επιλέγετε ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή επιχειρηματική ιδέα από την τράπεζα θεμάτων του προγράμματος
 • Σχεδιάζετε το digital marketing plan, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκομίσατε από όλες τις ενότητες του προγράμματος.
 • Χτίζετε το πλάνο σταδιακά ολοκληρώνοντας την κάθε ενότητα
 • Λαμβάνετε κατευθύνσεις από όλους τους εισηγητές καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Παρουσιάζετε το πλάνο σας σε 3 φάσεις: αρχικός σχεδιασμός (project brief), social media and digital media plan phase, digital marketing plan
 • Στην τελευταία φάση, παρουσιάζετε το πλάνο σας σε ομάδα εισηγητών και λαμβάνετε επί τόπου συμβουλές και σχόλια για το πώς μπορείτε να το βελτιώσετε
 • Σας δίνετε η ευκαιρία να δουλέψετε πάνω σε περιοχές που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν περισσότερο (π.χ. social media, content marketing, funnels, SEO κλπ)

Τί κερδίζετε:

 • Εξοικειώνεσθε σε μεγαλύτερο βαθμό με εργαλεία και πρακτικές που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα
 • Μπορείτε να συνδέσετε την επιχειρησιακή λογική (business) με το marketing
 • Μελετάτε σε βάθος και μπορείτε να εξειδικεύσετε σε περιοχές της επιλογής σας
 • Έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε τις δεξιότητές σας σε παρουσιάσεις (presentation skills) και πωλήσεις (sales pitches) στο digital marketing
 • Έχετε προσθέσει στο βιογραφικό σας μια ολοκληρωμένη εργασία στο digital marketing την οποία μπορείτε να παρουσιάσετε και σε μελλοντικό σας εργοδότη

Η ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας είναι απαραίτητη για την απόκτηση του Certificate in Digital Marketing. 

Πώς σχεδιάσαμε την πρακτική εργασία

Η εκπόνηση ενός digital marketing plan που περιλαμβάνει την στρατηγική, τις πρακτικές και τα εργαλεία με τα οποία μια επιχείρηση τοποθετείται στο διαδίκτυο είναι μια σύνθετη και απαιτητική εργασία ακόμη και για έμπειρους marketers.

Για να της δώσουμε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θέσαμε τις εξής προϋποθέσεις:

Συνδυασμός επιχειρηματικής ιδέας και τεχνικής κάλυψης του αντικειμένου

Το ζητούμενο είναι ένα digital marketing plan προϋποθέτοντας έρευνα πάνω σε προφίλ πελάτη/αγοράς, έρευνα ανταγωνισμού, τακτικές μαρκετινγκ/προώθησης και οικονομικά στοιχεία. Στην εργασία δίνουμε συγκεκριμένα σενάρια, αλλά συγχρόνως σας παροτρείνουμε να τα δείτε όσο πιο δημιουργικά θέλετε.

Κάλυψη όλων των ενοτήτων του προγράμματος

Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες περισσότερες τακτικές και εργαλεία έχουν καλύψει στις ενότητες του προγράμματος, δικαιολογώντας την επιλογή τους αλλά και γιατί έχουν απορρίψει άλλες τακτικές. Δίνουμε την επιλογή να εστιάσουν σε συγκεκριμένες περιοχές της επιλογής τους.

Καθοδήγηση και αξιολόγηση από ομάδα εισηγητών

Καθώς οι εισηγητές φέρνουν την εμπειρία τους από διαφορετικά μέρη της αγοράς, οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να κρίνουν ποια κατεύθυνση, άποψη ή συμβουλή είναι η πλέον εφαρμόσιμη σύμφωνα με την στρατηγική του δικού τους πλάνου. Μετά την τελική παρουσίαση κάθε εργασίας ακολουθεί διάλογος με τους εισηγητές για για το πώς το πλάνο αυτό μπορεί να βελτιωθεί και να έρθει ακόμη πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Η παρουσίαση αξιολογείται από τους εισηγητές με βάση: την τεχνική κάλυψη ενοτήτων, τεκμηρίωση, feasibility, δημιουργικότητα και παρουσίαση.

Σχετική με την Ελληνική αγορά

Η εργασία βασίζεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες, προϊόντα, υπηρεσίες τις οποίες επιλέξαμε ώστε να είναι δόκιμες, όχι ιδιαίτερα σύνθετες και να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Καλλυντικά, ξενοδοχειακή μονάδα, Παντοπωλείο, Ρουχισμός και γυναικεία αξεσουάρ, Β2Β συστήματα πληροφορικής, διοργάνωση εκδηλώσεων.