Διάρκεια: 5 ώρες

Το Email Marketing εξακολουθεί να είναι ένα από τα παραδοσιακά εργαλεία προώθησης που χρησιμοποιείται από όλους. 

Είναι όμως πλέον γεγονός ότι και αυτό μαζί με το SMS, και το τηλέφωνο είναι κανάλια που έχουν κουράσει τον κόσμο και χάνουν ολοένα τη δύναμή τους.  Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν ξεπηδήσει νέες μορφές messaging μέσω mobile-friendly messenger aps  όπως το Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, οι οποίες έχουν κερδίσει το κοινό στην επικοινωνία του με φίλους, την οικογένεια και τις επιχειρήσεις.

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε πως λειτουργεί τώρα το Messenger Marketing, και πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας συνομιλώντας απευθείας με τον πελάτη μέσω messenger apps και chatbots. Θα δούμε επίσης τις πιο σύγρονες μεθόδους email marketing που χρησιμοποιούνται σήμερα για να αυξήσουν το customer engagement και τις πωλήσεις.

Θεματολογία

 • What is Messenger Marketing and how can it help your business to grow
 • The most popular messenger channels and how they drive relationships and engagement – case studies
 • Chatbots
 • Facebook Messenger Tools and Ads
 • Email Marketing: We start with what we need to avoid: Spam
 • The mailing list
 • Elements of an Email and how they connect to your marketing and email marketing goals
 • Email measurement for optimizing success
 • Marketing automation
 • How email complements other digital marketing channels
 • Email Marketing tools & platforms
 • Email Marketing case study
 • Email Marketing Workshop: learn how to start building an email list effectively and communicating with your users/customers through effective email marketing

Εισηγηγής: Σάββας Ζορτίκης, Co-founder, CEO, Viral Loops