Διάρκεια: 14 ώρες

Μάθετε πώς να στήνετε μια επιτυχημένη καμπάνια στο Google Ads,  στη πιο δημοφιλή πλατφόρμα online διαφήμισης παγκοσμίως.

Μάθετε τα βασικά εργαλεία που σας δίνει η πλατφόρμα για τη καλύτερη προβολή και στόχευση της καμπάνιας σας, τους τρόπους χρέωσης, την παρακολούθηση και τη βελτίωσή της. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις Google Ads Fundamentals.

Θεματολογία

Introduction to Google Ads & Terminology
 • The platform
 • Benefits
 • Basics for google campaigns
 • Using Google Ads within the digital marketing plan
 • Campaigns
 • CPC/CPA/CPM
The objectives and structure of a Google Ads campaign
 • The relationship between the campaign and the web site
 • Structuring the campaign
 • Common errors
Creating the Account
 • Terminology/interface
 • Organizing the account
Creating the campaign
 • Starting the campaign
 • Creating adgroups
 • Desktop/mobile ads
 • Google editorial policies
 • Testing ad copy
Keywords
 • Researching and testing for the right keywords
 • Types of keywords
 • Creating a list of keywords
 • Δημιουργία λίστας λέξεων-κλειδιών
 • Targeting by geography, language, device, day of week and time of day
 • Budgeting: CPC/CPA/CPM bid types
Evaluating performance
 • Understanding reporting features, statisticsς
 • Introducing the basics of Google Analytics for optimizing Google Ads campaigns
Optimizing campaigns
 • Best practices for optimizing campaigns, adgroups, keywords, ads, landing pages
 • Paying Google
 • Keywords performance tracking
 • Managing adgroups and keywords
 • Conversion tracking
 • Keyword planner
 • Ad Preview
Tips for writing text ads
 • What Google says about this
 • Campaigns ranking
 • Max CPC, CTR
 • Quality Score
Google display network
 • Terminology, definitions
 • How it works

Εισηγητής: Άγγελος Νικολόπουλος, DirectBookings Digital Agency