Διάρκεια: 3 ώρες

An advanced approach with a growth mindset to digital marketing - New Session

Με τον όρο Growth Hacking αναφερόμαστε σε advanced digital marketing ενέργειες και χρήση digital marketing εργαλείων βασισμένα σε δεδομένα και μετρήσεις για γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα.  Τo Growth Hacking Marketing ξεκίνησε από εταιρείες τεχνολογίας όπως το Facebook και το Dropbox και το Hotmail, με στόχο να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα με έξυπνες και οικονομικές τακτικές marketing. Χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα, την αναλυτική σκέψη, engineering και ανάλυση δεδομένων για να να πετύχει τους οποιδήποτε business και marketing στόχους.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε mindset και στρατηγική προσέγγιση στο marketing ενός growth hacker, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό μαρκετινγκ και το digital marketing.  Μέσα από case studies παρουσιάζουμε μοντέλα και εργαλεία ποιοτικού traffic, αύξησης πελατολογίου και πωλήσεων.

Θεματολογία:

  • Βασικές αρχές και τάσεις του Growth Hacking Marketing
  • Μοντέλα Growth Hacking και προϋποθέσεις για συνεχή ανάπτυξη
  • Product/Market Fit & Retention
  • Μοντέλα και εργαλεία μετρήσεων και ανάλυσης
  • Δημιουργώντας την Growth-Ομάδα δουλεύοντας δια τμηματικά
  • Sales Funnels: ανάλυση και εργαλεία βελτίωσης μικρού κόστους
  • Traction channels & experiments
  • Lead & Demand generation
  • Viral Marketing
  • Εργαλεία Growth Hacking

ΕισηγηγήςΣάββας Ζορτίκης, Co-founder GrowthRocks Agency, CEO, ViralLoops