Διάρκεια: 3 ώρες

Παρουσιάζουμε τις προϋποθέσεις για την χάραξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής digital marketing σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους και την αγορά. Επανεξετάζουμε βασικές αρχές marketing μέσα από τις αλλαγές που έχει φέρει το διαδίκτυο και η τεχνολογία στη σχέση του brand και της επιχείρησης με τον κοινό.

Θεματολογία

  • Marketing a business function or a process?
  • New digital era: internet statistics, internet penetration, marketing technology landscape
  • "Old school" marketing vs digital marketing
  • The AIDA model and the 4 Ps of Marketing
  • The new marketing mix
  • Game changes: Data, technical skills, UX, content, social channels, measurement
  • Overview of key digital concepts/mechanisms/channels: SEO, PPC, Social, email, mobile, messengers, platforms
  • Fundamental concepts of a digital marketing plan (introduction to the program’s deliverables)

 Εισηγήτρια:  Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9ΑΜ