Διάρκεια: 3 ώρες

Στην πρώτη ενότητα του προγράμματος προσφέρουμε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές του marketing έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον στη ψηφιακή εποχή.

Παρουσιάζουμε τις προϋποθέσεις για την χάραξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής digital marketing σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους. Επανεξετάζουμε βασικές αρχές marketing με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία και πώς αυτές εφαρμόζονται σήμερα στο διαδίκτυο.

Θεματολογία

 • Strategic orientation and marketing infrastructure
 • Relationship marketing vs Transactional marketing applications and practices
 • Marketing a business function or a business activity?
 • New digital era
 • What is digital marketing
 • Marketing orientation
 • Consumer orientation: Introducing the consumer 2.0, on line consumer – empathy map
 • Managing the marketing concept
 • Effective segmentation: process and rationale, criteria for development
 • Target marketing
 • Positioning from theory to practice
 • Consumer behavior in a digital business environment – a differentiated business perspective
 • Are we prepared to handle digital customers?
 • Overview of key digital concepts/mechanisms/channels: SEO, PPC, Social, Display, email, affiliate marketing, mobile
 • Fundamental concepts of a digital marketing plan (introduction to the program’s deliverables)

 Εισηγήτρια:  Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9ΑΜ