Διάρκεια: 7 ώρες

Η ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο του mobile marketing ως συμπληρωματικό αλλά ταυτόχρονα απαραίτητο εργαλείο σε μια omni-channel marketing καμπάνια. Αρχικά, αναλύουμε τις βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζει όποιος ασχοληθεί με το αντικείμενο ενώ θα γίνει μια πρώτη αναφορά στο πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο του mobile marketing στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Συζητάμε για τις τάσεις και τις προκλήσεις στο mobile marketing.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις δυνατότητες που προσφέρει σχετικά με τη στόχευση (audience targeting) και το στοιχείο της διαδραστικότητας (mobile engagement) μέσα από την εμπειρία που προσφέρεται στο χρήστη. Ακόμα, επισημαίνουμε την αξία της συλλογής δεδομένων για την εύλογη κατηγοριοποίηση των ομάδων κοινού και το πώς οι mobile marketers αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και για να οδηγήσουν τους δυνητικούς πελάτες ένα βήμα πιο κοντά στην επιθυμητή αγορά. Τέλος, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις δυνατότητες του mobile channel σε ό,τι αφορα την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως οι ψηφιακές πληρωμές και τα wearables.

Εξετάζουμε επίσης κάποια από τα διαφορετικά formats που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμπάνιες marketing ανάλογα με το είδος του διαφημιζόμενου αγαθού ή υπηρεσίας. Στο τέλος της ενότητας θα συμμετάσχετε σε ένα απαιτητικό workshop για να εφαρμόσετε πρακτικές που παρουσιάσθηκαν στην ενότητα.

Θεματολογία

  • Mobile sites vs mobile apps
  • Targeting in mobile
  • Mobile & omni-channel analytics
  • Mobile ad formats
  • Mobile payments and “Wallets”
  • Wearables and “The Watch”
  • The offline world

Εισηγητές:

Βασίλης Σταθόπουλος, Growth and Content Marketer, GrowthRocks