Οι ενότητες αυτές είναι προαιρετικές και διεξάγονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε ομάδας εκπαιδευομένων

 

GDPR - Η νέα οδηγία της EE για Data Privacy  (2 ώρες)

Η νέα οδηγία της ΕΕ για το πώς πλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται και να προστατεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα επηρρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές που ακολουθούμε στο digital marketing.  Στην ενότητα αυτή θα αναφέρουμε τί προβλέπει η οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα του χρήστη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πλέον οι επιχειρήσεις στη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες αυτούς, ειδικά σε ό,τι αφορά ενέργειες μάρκετινγκ και δεδομένα πελατών.

Εισηγήτρια: Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9AM

 

Selling skills for the Digital Marketer (3 ώρες)

Κάθε μέρα πουλάμε: τις ιδέες μας, τις απόψεις μας, τα έργα μας, τη δουλειά μας. Και ενώ μπορεί να γνωρίζουμε σε βάθος την αξία αυτού που προσφέρουμε, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε, ή να πείσουμε τον ενδιαφερόμενο ότι αυτή η πρόταση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Στόχος της ενότητας είναι να μάθετε τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προσεγγίζετε τους πελάτες σας, πώς να χτίζετε σχέσεις εμπιστοσύνης και πώς να επικοινωνείτε μαζί τους με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά και τους δικούς σας επαγγελματικούς στόχους.

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να παρουσιάσετε μια λύση με αξία την οποία μπορείτε να πουλήσετε είτε σε πελάτη είτε στον προϊστάμενό σας, χρησιμοποιώντας για παραδείγματα περιπτώσεις προώθησης υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Εισηγήτρια: Βίκυ Παρθένη, Advertising Director, Prime Applications SA (Newsbeast.gr)

 

Presentation Skills (1 ώρα)

Μέρος της σχέσης μας με τον πελάτη και ειδικά της πώλησης είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό πελάτη είναι και τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε τη λύση που πουλάμε ή το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.  Στην ενότητά αυτή θα δώσουμε χρήσιμες συμβουλές για να προετοιμασθείτε κατάλληλα για την επόμενη παρουσίασή σας με παραδείγματα από παρουσιάσεις digital marketing plans που γίνονται μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα.

Εισηγήτρια: Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9AM