Διάρκεια: 3 ώρες

Στρατηγικές retention marketing εστιάζουν στο υπάρχον πελατολόγιο μιας επιχείρησης και στοχεύουν να πείσουν τον πελάτη να παραμείνει πιστός και να αγοράζει συχνά και περισσότερο. 

Παράλληλα με τα μέσα και τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα χάριν της τεχνολογίας και του διαδικτύου ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε νέους πελάτες, υπάρχουν αντίστοιχα και νέοι μηχανισμοί marketing και πωλήσεων (Online & offline) για να χτίσουμε τη σχέση με τους υπάρχοντες πελάτες και να τους πείσουμε να αγοράσουν ξανά και ξανά.  

Στο 3ωρο αυτό μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια στρατηγική retention marketing, ποιο ρόλο και τι βάρος έχει μέσα στο ευρύτερο μείγμα marketing, ποια κανάλια χρησιμοποιούνται (online, offline, omnichannel) και ποιες είναι οι πλέον δοκιμασμένες τεχνικές όπως: μηχανισμοί για προσωποποιημένες καμπάνιες, retaining programs, post-purchase follow-ups, loyalty programs, rewarding mechanisms κ.α.

Θεματολογία:

  • Ορισμοί: customer retention – retention marketing
  • Ορόλοςτου retention marketing σεένα digital marketing plan
  • Μελέτες περιπτώσεων
  • Στρατηγικές, τεχνικές, εργαλεία retention marketing
  • Σχεδιάζοντας μια στρατηγική retention marketing
  • Μηχανισμοί προσωποιημένων ενεργειών προώθησης και δεδομένα (data)
  • Η εμπειρία του πελάτη σε σχέση με το retention marketing

 

Εισηγητής: Μάκης Θέμελης, Chief Digital & Commercial officer, QIVOS