Διάρκεια: 11 ώρες

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσετε πώς δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης, ποια είναι τα κριτήρια και οι βασικές προϋποθέσεις βελτιστοποίησης ιστοσελίδων με σκοπό την αύξηση του SEO και της οργανικής επισκεψιμότητας. Θα μάθετε πώς να αξιολογείτε την φιλικότητα ενός site προς τις μηχανές αναζήτησης (Technical SEO Audit), ώστε να βελτιώνετε τη δομή και το περιεχόμενό του (on-Page SEO) και να επιλέγετε τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες εκτός site που θα αυξήσουν την οργανική επισκεψιμότητά του (Off-page SEO).

Θεματολογία

 • Search Engines – how they work
 • 2 main factors that determine site rankings
 • Keyword research: criteria for selecting the right keywords
 • Competition analysis tools
 • Technical SEO Audit
 • Off-page SEO factors that affect site rankings
 • How to avoid Google penalties
 • Basic Off-page SEO techniques: back links, implied links, citations, social media factors
 • Basic On-page SEO techniques: structure, technology factors, continuing optimization
 • Local and mobile SEO
 • Basic SEO tools
 • Keep up with SEO resources

Workshops: SEO Audit, CMS Management (Wordpress, Joomla, Drupal, Magento), Hands-on SEO Tools for Backlink Analysis, Content Marketing SEO basics.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Καράμπελας, Digital Marketer, Consultant, GrowthRocks