Διάρκεια: 11 ώρες

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσετε πώς δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης, ποια είναι τα κριτήρια και οι βασικές προϋποθέσεις βελτιστοποίησης ιστοσελίδων με σκοπό την αύξηση της οργανικής επισκεψιμότητας.

Θα μάθετε πώς να αξιολογείτε την φιλικότητα ενός site προς τις μηχανές αναζήτησης (Technical SEO Audit), ώστε να βελτιώνετε τη δομή και το περιεχόμενό του (on-Page SEO) και να επιλέγετε τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες εκτός site που θα αυξήσουν την οργανική επισκεψιμότητά του (Off-page SEO).

Θεματολογία

 • Search Engines – how they work
 • Penalty risks
 • 2 main factors that determine site rankings
 • Terminology
 • On Page SEO techniques
 • The "Don't do it " list
 • Keyword research: criteria for selecting the right keywords
 • Competition analysis tools
 • Off-page SEO factors that affect site rankings
 • Off-page SEO techniques
 • Content Marketing SEO
 • On Page SEO - auditing and optimizing tools
 • Spying competition
 • Keyword research tips
 • SEO planning
 • How to avoid Google penalties
 • Local and mobile SEO
 • Basic SEO tools
 • Keep up with SEO resources

Workshops: SEO Audit, CMS Management (Wordpress, Joomla, Drupal, Magento), Hands-on SEO Tools for Backlink Analysis, Content Marketing SEO basics.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Καράμπελας, Digital Marketer, Consultant