Διάρκεια: 12 ώρες

Στην ενότητα αυτή θα δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram) για εμπορικούς σκοπούς δημιουργώντας διαφημίσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαφημιστικής καμπάνιας και ενός digital marketing plan.

Θεματολογία

 • Principles & terminology of Facebook
 • Corporate pages vs personal pages
 • Creating a Facebook ‘team’ – and making sure everybody in your organization’s on the same page – editorial guidelines
 • Mobile phone use of Facebook
 • What NOT to do: examples on how companies can get it completely wrong
 • Creating ads on Facebook
 • First steps in creating competitions and data collection
 • Integrating Facebook ads into your current digital marketing strategy
 • Understanding the parameters of Facebook targeting
 • Which Facebook ads are rejected
 • Introduction to Facebook campaign reports
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn

Εισηγητής:  Νίκος Βασιλάκος, Marketing Manager, e-shop.gr