Διάρκεια: 13 ώρες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο αυτό. Εξετάζουμε παραδείγματα από επιτυχημένες καμπάνιες marketing μέσω κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να διερευνήσουμε τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στο θετικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, αναλύουμε παραδείγματα προς αποφυγή και επισημαίνουμε τα πιο συχνά λάθη που γίνονται σε καμπάνιες marketing μέσω social media.

Επιπλέον, εξετάζουμε διάφορες τεχνικές αξιοποίησης υπάρχοντος περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ταυτόχρονα, θα γίνει πρακτική σε ειδικό περιεχομένο αποκλειστικά για τα social media. Τέλος θα παρουσιάσουμε τεχνικές ενσωμάτωσης μιας καμπάνιας marketing στα social media με άλλα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακά και αναλογικά.

Θεματολογία

  • Social media in Greece: Facts/figures/trends
  • What makes a successful social media campaign
  • What you need to know before you enter the social media world
  • How to create a social media marketing strategy
  • How to select the right social media platform(s) for your marketing plan
  • The art of social media content development
  • What to avoid in a social media campaigns
  • How to post in Facebook/Twitter/Instagram/LinkedIn…
  • Integrating social media in a marketing campaign
  • How to measure your social media campaigns ROI

Εισηγητής: Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής Insider.gr