Διάρκεια: 13 ώρες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο αυτό.

Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσετε στρατηγικές με τις οποίες μια επιχείρηση τοποθετείται στα κοινωνικά δίκτυα, τί είδους περιεχόμενο μοιράζεται με το κοινό και πώς μπορεί να συνδυάσει αυτήν την παρουσία με τις υπόλοιπες ενέργειες marketing που εφαρμόζει.

Εξετάζουμε παραδείγματα από επιτυχημένες καμπάνιες social media marketing στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναλύουμε παραδείγματα προς αποφυγή για να επισημάνουμε τα πιο συχνά λάθη που πρέπει να προσέχουμε.

Επιπλέον, εξετάζουμε διάφορες τεχνικές αξιοποίησης υπάρχοντος περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων, και τεχνικές ενσωμάτωσης μιας social media marketing καμπάνιας με άλλα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακά και αναλογικά.

Θεματολογία

 • Social media in Greece: Facts/figures/trends
 • What makes a successful social media campaign
 • What you need to know before you enter the social media world
 • Know your audience
 • Understand why you post on social media
 • How to choose the right channel(s) for your business
 • How to create a social media marketing strategy
 • Aligning social goals with business goals
 • How to select the right social media platform(s) for your marketing plan
 • Basic KPI's for Social media and how to set them
 • Social Media calendars
 • How to audit social presence
 • Know your competition on social
 • The art of social media content development
 • Pictures, videos etc
 • Engaging content - examples, case studies
 • What to avoid in a social media campaigns
 • How to post in Facebook/Twitter/Instagram/LinkedIn…
 • Social Media Optimization
 • Influencers
 • Integrating social media in a marketing campaign
 • How to measure your social media campaigns ROI
 • Case studies

Εισηγητής: Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής Insider.gr