Διάρκεια: 14 ώρες

Μάθετε πως θα "διαβάζετε" τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε web sites μέσα από τα βασικά εργαλεία που σας δίνει το Google Analytics, το πιο δημοφιλές εργαλείο web metrics.

Στόχος της ενότητας είναι να σας δείξει πώς λειτουργεί το εργαλείο αυτό, ώστε να δείτε τα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέξετε για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα και την χρηστικότητα ιστοσελίδων.

Θεματολογία

Introduction To Google Analytics
 • What is digital Analytics?
 • Getting started with digital Analytics.
 • Audience reports
 • Acquisition reports
 • Behavior reports
 • Conversion reports
Analysis With Google Analytics
 • Reporting vs. Actionable Analysis
 • Campaign Tracking
 • Segments
 • Goal Configuration
 • Dashboards
 • User Engagement Analysis
 • Multi-Channel Funnels
 • Social Media & Real-Time Reports
Configuring Google Analytics
 • High level architecture of Google Analytics as a product
 • Configuration and Administration of Google Analytics
 • Cleaning Up Data with Filters
 • Event Tracking & Virtual Pageviews
 • Advanced Goals and E-commerce
 • Custom Dimensions and Metrics
Capturing Data To Google Analytics
 • Understanding the Google Analytics tracking code
 • Customizing Google Analytics tracking code for various scenarios
 • Introduction to Google Tag Manager

Εισηγητής: Άγγελος Νικολόπουλος, DirectBookings Digital Agency