Σχετικά με Εμάς

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγονται σε συνεργασία με επαγγελματίες της αγοράς και πρωτοπόρα digital agencies.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι μη κερδοσκοπικός και εκπαιδευτικός φορέας που πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση προσόντων στην Ελλάδα από το 1957 με πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις, μεταξύ αυτών και της Ακαδημίας Αθηνών, για το συνολικό εκπαιδευτικό της έργο. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα του Digital Marketing από το 2014.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο digital marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγονται με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Hellenic American University, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ

 

Συνεργασίες και πιστοποιήσεις

Το Certificate in Digital Marketing έχει σχεδιαστεί επίσης για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ενότητες και την εξεταστέα ύλη για τις πιστοποιήσεις του διεθνούς φορέα Online Marketing Certified Professionals, σε συνεργασία με την Market Motive®.

Market Motive®, δραστηριοποιείται διεθνώς από το 2007 στο χώρο της online εκπαίδευσης στο digital marketing. Μεγάλα πανεπιστήμια, καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς του εξωτερικού έχουν συμπεριλάβει στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά τους προγράμματα online μαθήματα της Market Motive. Τα μαθήματα αυτά αναπτύσσει και ανανεώνει διαρκώς μια ομάδα επαγγελματιών, επιστημόνων και συγγραφέων του σύγχρονου digital marketing. Η Market Motive είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της OMCP (Online Marketing Certified Professionals).

Online Marketing Certified Professionals - OMCP®. Διεθνής φορέας ανάπτυξης προτύπων και πιστοποίησης επαγγελματιών στο online marketing, τον οποίο υποστηρίζουν πανεπιστήμια, διεθνείς επιχειρήσεις και πληθώρα επαγγελματιών. O φορέας προσφέρει δύο προγράμματα πιστοποιήσεων: OMCA και OMCP.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα: Growth Hacking Academy, Content Marketing Academy, SEO Academy, Digital Design Workshop, διεξάγονται σε αποκλειστική συνεργασία με το Growth Hacking University της GrowthRocks, ένα από τα πρώτα Growth Hacking Agencies σε διεθνές επίπεδο το οποίο κάνει rank #1 για το term "growth hacking agency" παγκοσμίως.