Πιστοποίηση

Οι νέες δεξιότητες και γνώσεις σου στο digital marketing πιστοποιούνται από τρεις φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης: την Ελληνοαμερικανική Ένωση, τo Hellenic American University και τον Online Marketing Certified Professionals - OMCP®:

Certificate of Completion in Digital Marketing

Το Certificate in Digital Marketing προσφέρεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (ΕΑΕ Κε.Δι.Βι.Μ.2)  το οποίο λειτουργεί με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Παραδίδοντας την εργασία, και ολοκληρώνοντας το assessment test, λαμβάνεις το Certificate of Completion in Digital Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Hellenic American University (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με έδρα την Πολιτεία του New Hampshire), και έχεις όλο το θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με την προετοιμασία σου για την πιστοποίηση OMCA.

 

Πιστοποίηση OMCATM

Ο Online Marketing Certified Professionals (www.omcp.orgείναι ο διεθνής φορέας που προσφέρει δύο ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποιήσεων, OMCA & OMCP, με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί πάνω ένα 1 εκ. επαγγελματίες του χώρου. Ο OMCP, τον οποίο υποστηρίζουν πανεπιστήμια, διεθνείς επιχειρήσεις και πληθώρα επαγγελματιών, αναπτύσσει πρότυπα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο χώρο του online marketing.

Η πιστοποίηση OMCATM απευθύνεται σε όσους ξεκινούν τώρα την καριέρα τους στο digital marketing, ή έχουν κάποια ελάχιστη εμπειρία, και θέλουν να αποκτήσουν μια διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση. (Η πιστοποίηση OMCP® απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.)

 

Γιατί να πιστοποιηθώ με OMCATM

Εάν σε ενδιαφέρει να διακριθείς ως επαγγελματίας digital marketer, πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, αυτό που θα δώσει ακόμη περισσότερη αξία στο βιογραφικό σου είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση.

H OMCA είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση, δηλαδή πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία να οργανώνει, να χειρίζεται και να παρακολουθεί ενέργειες και καμπάνιες στον ψηφιακό κόσμο.

Την πιστοποίηση αυτή έχουν εντάξει ήδη στα προγράμματά τους μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και επιχειρήσεις.

 

Πώς θα πιστοποιηθώ;


Προϋποθέσεις:
Για να προχωρήσεις με την πιστοποίηση OMCA θα πρέπει να

 1. Να περάσεις επιτυχώς το OMCA exam
 2. Να πληρείς ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια:
  1. 600 ώρες εμπειρίας σε digital marketing, ή
  2. να παρακολουθήσεις ένα πιστοποιημένο digital marketing training course από τον OMCP, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις παροχές του Certificate in Digital Marketing

Πώς θα προχωρήσω στην πιστοποίηση αφού ολοκληρώσω το Certificate in Digital Marketing;

 

1ο βήμα: αφού ολοκληρώσεις το Certificate in Digital Marketing, μπορείς να προχωρήσεις με το OMCA Certification for Online Marketing Associate Test Prep, ένα On demand module ασύγχρονης εκπαίδευσης, διάρκειας περίπου 1 μηνός. (Η πρόσβαση στο on demand module είναι απεριορίστου χρόνου). Αφού το ολοκληρώσεις επιτυχώς προχωράς με την αίτησή σου για τις εξετάσεις

2ο βήμα: Κάνεις την αίτησή σου για τις εξετάσεις OMCA (εξέταστρα 225$). 

3ο βήμα: Κάνεις το τεστ online σε ημέρες και ώρες που επιθυμείς.

4ο βήμα: Αφού έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς και το OMCA Certification for Online Marketing Associate Test Prep και το OMCA exam, κάνεις την αίτησή σου στον φορέα OMCP για να πάρεις την πιστοποίηση.

 

Τί πρέπει να γνωρίζω για το OMCA Exam

 • Δίνεις το OMCA test από το σπίτι σου καθώς είναι ένα online proctored exam.
 • Το τεστ έχει 70 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά
 • Το OMCA καλύπτει βασικές αρχές σε 8 βασικές θεματικές ενότητες:
 1. Content Marketing
 2. Conversion Rate Optimization
 3. Email Marketing (included within OMCA and OMCP Base exams only)
 4. Mobile Marketing (included within OMCA and OMCP Base exams only)
 5. Paid Search (PPC)
 6. Search Engine Optimization (SEO)
 7. Social Media Marketing
 8. Digital Analytics
 • Το κόστος είναι στα $225 δολάρια. Εγγραφή εδώ.
 • Αφού περάσεις επιτυχώς το τεστ, μπορείς να προχωρήσεις με την διαδικασία της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης είτε παρουσιάζοντας ότι έχεις παρακολουθήσει ένα εγκεκριμμένο OMCA Certification for Online Marketing Associate Test Prep Course, είτε ότι έχεις ήδη 600 ώρες τουλάχιστον εμπειρίας ως digital marketer.